Data: 31-5-2016    Imieniny obchodzą: Aniela, Petronela, Kamila

  Aktualności

TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "ZWYCZAJNI"

 LOKALNY PROJEKT SPOŁECZNY ZAGŁOSUJ W ŻYWIECKIM TESCO !!! GŁOSOWANIE DO 7 CZERWCA 2016 ROKU

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ŚWINNA INFORMUJE, ŻE OD DNIA 2 MAJA 2016 R. W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ŚWINNEJ UL. WSPÓLNA 13, DZIAŁA PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ SŁUŻĄCY POMOCĄ OSOBOM UZALEŻNIONYM, WSPÓŁUZALEŻNIONYM I INNYM CZŁONKOM RODZINY, A TAKŻE OSOBOM...

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŚWINNA

URZĄD GMINY ŚWINNA zwraca się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad...

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA PRZYPOMINA

16 MAJA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2016 ROK.

XV MINI MARATON "O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWINNA"

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2016r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZEWCIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Program rodzina 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej -     telefon    - 33 863 80 03

BADANIE ANKIETOWE - GUS

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Świnna w roku 2016.

Ankietowe badania w gospodarstwach domowych w 2016 r.

 ANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI